RoboCup בישראל

החל משנת 2004 משתתפות בתחרות מספר רב של קבוצות מבתי ספר בארץ ולקן אף הגיעו בתחרות העולמית להישגים מרשימים.

רשימת ההישגים:
2015 בעיר "הפיי" בסין – נבחרת של בי"ס רון ורדי ראשל"צ – זכייה במקום הראשון בקטגוריית הופעת במה.
2017 בעיר "נאגויה" יפן – נבחרת של בי"ס רון ורדי ראשל"צ – זכייה במקום הראשון בקטגוריית הופעת במה.
2018 בעיר "מונטריאול" קנדה – נבחרת של בי"ס רון ורדי ראשל"צ – זכייה במקום הראשון בקטגוריית הופעת במה.
2019 ב "סידני" אוסטרליה – נבחרת של בי"ס רון ורדי ראשל"צ – זכייה במקום הראשון בקטגוריית הופעת במה.
התחרות מתקיימת מידי שנה בחסותה של אוניברסיטת בר אילן